Thêm: xây dựng 2, Yabian Xueziwei B Industrial Estate, Shajing Town, baoan district, thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc (518104)
ĐIỆN THOẠI: + 86 (0) 755 8821 0689
điện thoại: +8618030689722
Fax: + 86 (0) 755 8821 0685
E-mail: marketing@mastarsgroup.com
Website:www.mastarsgroup.com