35 chết trong thời gian nắm bắt cơ hội thị trường

"Kinh doanh công cụ máy móc của Trung Quốc" xem xét lại: Trung Quốc nấm mốc phát triển, bước đầu tiên bắt đầu với công nghệ, thiết lập một hệ thống âm thanh trí tuệ. Một lần nữa sau khi áp dụng các tích tụ dần dần của công nghiệp công nghệ, nhận thức riêng của họ sản xuất công nghiệp hóa chất và cải thiện khả năng cạnh tranh công nghiệp. Trong 35 như một toàn thể, Trung Quốc sẽ là những thách thức và cơ hội của môi trường thị trường.

Phát triển sản xuất các thiết bị cao cấp, không có công nghiệp hỗ trợ. Hiện nay, người Trung Hoa dân quốc là sản xuất khuôn mẫu và các ứng dụng của quyền lực, nhưng cải cách vào sự phát triển trong những thập niên kể từ, nấm mốc địa phương sức mạnh công nghiệp với quốc tế cao cấp có là một khoảng cách lớn, một số lượng lớn các sản phẩm cao cấp chỉ có thể dựa vào nhập khẩu để đáp ứng các nhu cầu trong nước cho công nghiệp. Ngành công nghiệp quốc gia khuôn, chắc chắn là sự phát triển của chiến tranh.

Sau đó, trong sự phát triển nhanh chóng của xã hội công nghiệp, ngành công nghiệp địa phương chết sẽ tăng lên thông qua những gì có nghĩa là? Tăng cường trí tuệ nâng cao trữ lượng kỹ thuật

Nghiên cứu độc lập và phát triển là con đường chính của các doanh nghiệp thu được độc lập tuệ, nghiên cứu và phát triển là chính các lái xe lực lượng đúc khuôn mẫu ngành, năng lực độc lập nghiên cứu và phát triển của ngành khuôn mẫu của Trung Quốc là vẫn còn rất yếu, hiện nay, mục tiêu phát triển chính khuôn mẫu đúc vẫn tiếp tục được phát triển. Vì vậy, chỉ về mặt kỹ thuật đã ly dị từ ngành khuôn mẫu của Trung Quốc dựa vào cơ bản riêng biệt.

Ngành khuôn mẫu của Trung Quốc tăng đầu tư vào nghiên cứu khoa học, tích cực có thể nuôi dưỡng tài năng nghiên cứu, phát triển một số công nghệ sản xuất nấm mốc với độc lập tài sản sở hữu trí tuệ; Trang chủ và có thể không phá vỡ thông qua các nút cổ chai, tích cực giới thiệu và hấp thụ.

Trong khi đó, ngoài việc tiếp tục nâng cao nhận thức về bảo vệ tài sản trí tuệ, cơ quan chính phủ nên làm thêm để khuyến khích các biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước sản xuất cao cấp để tạo ra một môi trường tốt, để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của nấm mốc sản xuất phát triển.

35 địa phương khuôn thách thức và cơ hội

Hiện nay, ngành khuôn mẫu của Trung Quốc chủ yếu tập trung ở khu vực trung và thấp, khuôn công nghệ thấp, thấp giá trị gia tăng, độ chính xác cao một phần khuôn cũng phụ thuộc vào nhập khẩu, sản xuất trong nước trong các lĩnh vực khác nhau để tăng cường hội nhập. Tổng thể, 35, là một thách thức và cơ hội của thị trường Trung Quốc chết.

Những thách thức thương hiệu khuôn vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn. Của Trung Quốc khuôn ngành mặt cạnh tranh áp lực chủ yếu là ở các nước phát triển công nghệ vượt trội và giá lợi thế cho các nước đang phát triển, cần phải biết, phát triển và tiến bộ của khuôn mẫu công nghiệp, không chỉ Trung Quốc, nước đông nam á và Đông Âu trong năm gần đây, công nghiệp nấm mốc phát triển sớm, lợi thế giá của nó là rõ ràng trong các khuôn mẫu, mà một số mức độ suy yếu của Trung Quốc khuôn mẫu ngành luôn luôn là một lợi thế chi phí và giá cả. Ngoài ra, Nhật bản và Hàn Quốc trên thị trường cao cấp mạnh Tây Âu để ngành khuôn mẫu của Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức rất lớn.

Sản xuất khuôn mẫu và các nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường. Với Trung Quốc của mười hai-năm kế hoạch và triển khai thực hiện, cũng như sự phát triển của ngành công nghiệp chiến lược mới chính sách, kế hoạch phát triển vùng và chính sách để khôi phục lại các thiết bị sản xuất công nghiệp sẽ cung cấp điểm tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp nấm mốc. Sản xuất chuyển sang Trung Quốc với các nước phát triển, ngành công nghiệp mốc của Trung Quốc, mở ra một vòng mới của cơ hội phát triển. Luo Baihui tin để mạnh mẽ hơn để cải thiện ngành khuôn mẫu của Trung Quốc, đổi mới công nghệ địa phương tăng là một ưu tiên hàng đầu, hoàn thiện kỹ thuật dự trữ; Thứ hai, là bằng cách sử dụng 35 các ngành công nghiệp trong xây dựng kinh tế của Trung Quốc và thúc đẩy khả năng cạnh tranh công nghiệp, và đạt được kết quả bán hàng tốt hơn.