Khuôn đôi Shot Overmolding

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

"Overmould" thực sự là một ép phun thứ cấp. Sản phẩm thường bao gồm phần thân chính (phần cao su cứng) và phần ngoài (cao su mềm). Khi khuôn được sản xuất, thân nhựa cứng được sản xuất lần đầu tiên, và thiết kế khuôn nhựa cứng chính là phù hợp với quy trình thiết kế thông thường. Việc gia công phần mềm (mềm cao su) thiết kế khuôn mẫu nên được dựa trên sản phẩm cao su cứng thành phẩm, không cần phải thu nhỏ nước, phần khuôn trở lại, giống như cơ thể chính nhựa cứng, khuôn trước là khác nhau trong hình dạng của cao su Trong sản xuất của ông Cơ thể chính của keo, và sau đó đưa cơ thể nhựa cứng vào khuôn ngoài, vào sản xuất ép nhựa bên ngoài.


Yêu cầu thông tin