Khuôn mẫu phụ tùng y tế

Chi tiết sản phẩm

Overmolding: Hai loại vật liệu nhựa không nhất thiết phải tiêm đúc trên cùng một máy ép phun, và được đúc trong hai phần; sau khi sản phẩm được lấy ra từ một bộ khuôn; nó được đặt trong một bộ khuôn khác để tiêm thứ hai. Vì vậy, nói chung, quá trình đúc này thường được hoàn thành bởi hai bộ khuôn mẫu, và không yêu cầu một máy ép phun hai màu đặc biệt. Khuôn có cấu trúc khuôn giống như tiêm một lần, chủ yếu bằng cách điều chỉnh tốc độ dòng chảy của các thông số tiêm để kiểm soát vật liệu. Khuôn cao su chủ yếu là cao su cứng dẻo mềm. Cao su mềm thường được làm bằng cao su nhân tạo, TPU, TPR, vv Cao su cứng có thể là ABS, PC, PP, v.v.Yêu cầu thông tin