Nhựa Extrusions LED Lampshade khuôn mẫu

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Từ extrude bao gồm Latin "cũ" (đi) và "trudere" (push), đồ họa mô tả quá trình phun ra "áp lực để lái xe vật liệu thông qua các mốc."

 

Trong chế biến, polymer ở dạng bột hoặc dạng hạt thường được thêm vào thùng của extruder. Dưới tác động của vít hoặc pit tông, polymer di chuyển về phía trước dọc theo các đường rãnh hoặc thùng, và dần dần tan ra và trở nên dính. Các chất lỏng sau đó được thành lập vào một cơ thể liên tục tương tự như trong hình dạng khuôn khuôn thông qua một khuôn mẫu xử lý vào cuối thùng, và cuối cùng làm mát bằng nước và hình dạng để tạo thành một sản phẩm của một dạng mong muốn, chẳng hạn như các thanh ống nhựa và tấm , nhựa thép cửa ra vào và cửa sổ, phim, trang trí ốp chân tường, vv.


Yêu cầu thông tin