Phân tích các chỉ đạo của dập tấm kim loại công nghiệp tại Trung Quốc

"Kinh doanh công cụ máy móc của Trung Quốc" xem xét: tấm kim loại công nghiệp như là một ngành công nghiệp quan trọng trong ngành công nghiệp chế biến kim loại, là nền tảng của ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, phản ánh mức độ phát triển của một quốc gia năng lực cạnh tranh của công nghệ sản xuất. Tấm kim loại công nghiệp và sản phẩm của mình trong ô tô, điện tử, viễn thông, thiết bị y tế, Máy móc, đóng tàu, hàng không và các khu vực khác, bằng cách sử dụng một phạm vi rất rộng. Tấm kim loại công nghiệp trong sự phát triển nhanh chóng cùng một lúc, vẫn còn có một số nhược điểm của một số doanh nghiệp.

Đầu tiên, đóng tấm kim loại công nghiệp phát triển ở nước ta sáu hướng dẫn

Như kim loại tấm, sản xuất các trung tâm trên thế giới, Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến bộ của công ty với quá trình hội nhập vào môi trường kinh tế toàn cầu của Trung Quốc và sức mạnh kinh tế của sự phát triển nhanh, Trung Quốc đã trở thành vùng kinh tế năng động nhất trên thế giới. Cải thiện kinh tế của Trung Quốc Tiện nghi, các ngành công nghiệp đã phát triển lao động trưởng thành hơn và tương đối thấp chi phí, đã trở thành một lợi thế so sánh toàn cầu của Trung tâm sản xuất tấm kim loại, kim loại tấm, sản xuất xuất khẩu theo định hướng phát triển các tính năng.

Tâm trạng của việc tăng cường thực hiện đầu tiên trong năm gần đây sản phẩm phần cứng của tăng trưởng xuất khẩu đầy đủ: chính tấm kim loại vàng sản phẩm xuất khẩu tăng trưởng đang ở trên sản xuất phát triển, hơn trên thị trường trong nước bán hàng tăng trưởng; chính tấm kim loại vàng sản phẩm đầy đủ Hoa, không chỉ các công cụ điện, và các dụng cụ cầm tay, và xây dựng các sản phẩm phần cứng các truyền thống của xuất khẩu lớn lớp sản phẩm tăng cao, và yiqian xuất khẩu chia sẻ là dường như các sản phẩm điện nhà bếp và thiết bị phòng tắm năm 2004 xuất khẩu tăng trưởng cũng là rõ ràng. Các thị trường lớn và các trung tâm của lực hấp dẫn để thu hút thêm chuyển của Trung tâm sản xuất tấm kim loại của các công ty đa quốc gia đến Trung Quốc.

Hợp tác giữa hai công ty sẽ tăng cường đáng kể

Trong một môi trường cạnh tranh toàn cầu, để có được một vị trí thuận lợi cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nó, công nghiệp thủ đô là một chủ đề của ngành công nghiệp. năm 2004 supor, thuận lợi có liệt kê, HBL chúng cũng liệt kê những nỗ lực, thị trường văn hóa vốn hoạt động sẽ không có với Guangdong meiya tái cấu trúc thất bại trong việc ngăn chặn. Từ quan điểm của thủ đô, mở rộng các tính năng chính hiện nay là thủ đô tăng cường. Từ đối thủ cạnh tranh điểm của xem, sự hợp tác của các nguồn tài nguyên chia sẻ giữa các doanh nghiệp tăng lên.

Sự phân cực của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm trầm trọng thêm các

Một vài năm tới sẽ là khoảng thời gian dao động tốc độ cao của ngành công nghiệp kim loại tấm, các hậu quả trực tiếp của các cú sốc này là xu hướng hiện tại của sự phân cực trong trại thương hiệu bếp tấm kim loại mở rộng. Thật sự có khả năng sống sót trên thị trường trong những năm tới là dự kiến tấm kim loại công ty hoàn toàn không phải là quá nhiều bây giờ. Tấm kim loại công nghiệp cú sốc này sẽ mang lại cơ hội tuyệt vời, kết quả sốc sẽ làm cho thị trường hợp lý hơn.

Cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các kênh bán hàng

Vì thị trường bất động sản phẩm trong nước nhà bếp bằng kim loại, chất lượng áp suất tăng lên, các kênh đã trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh chính, cạnh tranh ngày càng khốc liệt cho các kênh. Một mặt, nhà sản xuất đồ gia dụng nhà bếp đã củng cố quyền kiểm soát bán lẻ thiết bị đầu cuối, cố gắng làm giảm chu kỳ bán hàng, tiết kiệm chi phí bán hàng, bán hàng kênh, chuyên nghiệp phát triển, mô hình bán hàng doanh nghiệp có thể thích ứng với một loạt các thị trường hướng. Mặt khác, xu hướng bán hàng trong việc phát triển của tình trạng tăng lớn thiết bị nhà chuỗi, kiểm soát của ngành công nghiệp công suất, tham gia và chủ yếu là do các nhà sản xuất trước khi hàng đầu mức giá cạnh tranh. Nhà bán lẻ lớn, với vùng phủ sóng rộng thị trường của mình, quy mô và chi phí cho các lợi thế trong sản phẩm giá cả, thanh toán cho việc phân phối của các doanh nghiệp sản xuất kiểm soát sẽ được ngày càng nâng cao.

Cạnh tranh trên thị trường đối với sản phẩm chất lượng cao, công nghệ cao nội dung cuộc thi tiến triển, tất cả các giai đoạn của ngành công nghiệp kim loại tấm, lợi nhuận được nén, ngày càng giảm phòng giá tốt nhất. Các doanh nghiệp càng nhận ra rằng mức giá cạnh tranh một mình không thể xây dựng năng lực cạnh tranh cốt lõi, không một lâu dài phát triển hướng, để khám phá một con đường phát triển mới. Nhiều phần cứng công ty tăng đầu tư vào công nghệ, phát triển sản phẩm mới với công nghệ cao, sản phẩm khác biệt như là một sự phát triển bền vững doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường mới yêu cầu, điểm mới của tăng trưởng kinh tế (tham gia như là các thiết bị gia dụng nhỏ và các ngành công nghiệp tương tự), để nhận ra sự phát triển bền vững.