Thành tựu mới nhất trong CNC: Gương 50 lần nhanh hơn so với một đất nước lần

Gần đây, Twitter các xác thực cho các nhà văn quân đội, tự do người dùng @ Korolev dispatch cho biết một trong những công ty trong nước đang phát triển một hệ thống "gương", đã đạt đến của thế giới đầu trang cấp, quy mô lớn ứng dụng cho điện thoại di động được thiết kế trong tương lai.

Nó đọc như sau: công cụ máy móc Beijing 2015 Hiển thị, các thành phần cốt lõi của CNC, động cơ tuyến tính, tất cả trong nước tốc độ cao trục chính. Trung Quốc của sản phẩm doanh nghiệp tư nhân, sử dụng công nghệ phay nhôm thông thường chế biến trực tiếp trên các hiệu ứng gương, không mài và đánh bóng chế biến, gia công lớn flat 5 giây 50 lần nhanh hơn so với một dự án lớn quốc gia được nhân đôi máy, cấp cao nhất của thế giới. Công nghệ này sẽ là sử dụng thiết kế điện thoại di động trong tương lai