Máy CNC gia công kim loại Prototyping nhanh chóng

Chi tiết sản phẩm

Thông thường, chỉ cần được nghiên cứu và phát triển hoặc thiết kế các sản phẩm cần phải được prototyped. Đó là bước đầu tiên để xác minh tính khả thi của các sản phẩm và cách trực tiếp và hiệu quả nhất để xác định và cải thiện các khiếm khuyết của sản phẩm. Tại thời điểm này, nó là thường cần thiết để tiến hành một số lượng nhỏ sản xuất thử nghiệm. Deign bình thường không thể hoàn hảo và đôi khi không thể làm việc ở tất cả. Nó sẽ là một sự lãng phí lớn nếu Khuyết tật tìm thấy trong quá trình sản xuất lớn.


Metal Parts.jpg

Yêu cầu thông tin