Sản xuất chính xác Rapid Metal Prototyping

Chi tiết sản phẩm

Gia công CNC là một cách truyền thống để loại bỏ vật liệu dư thừa khỏi khoảng trống để có được mẫu thử được yêu cầu. Về mặt kỹ thuật, đây là một phương pháp tích hợp thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD), sản xuất máy tính hỗ trợ (CAM), điều khiển số máy tính (CNC) và các công nghệ tiên tiến khác để tạo mô hình 3D trên máy tính. mảnh vật liệu tại trung tâm gia công CNC. Máy CNC được sử dụng nhiều nhất để chế tạo các bộ phận lớn và các bộ phận mỹ phẩm vững chắc và các bộ phận kết cấu cho các thử nghiệm chức năng.

Quy trình tạo mẫu CNC: Chấp nhận bản vẽ → Lập trình → Gửi chương trình đến Trung tâm gia công CNC → Gia công → Sau khi xử lý (Đánh bóng, Sơn, In, v.v ...)


Yêu cầu thông tin