Nhanh chóng kim loại nhôm Prototyping

Chi tiết sản phẩm

Nguyên mẫu ban đầu bị hạn chế bởi các điều kiện khác nhau; hầu hết công việc của nó được thực hiện bằng tay. Thời gian đầu khá dài và chất lượng khó đáp ứng yêu cầu về hình dạng và hình dạng trên bản vẽ. Chức năng của tính hợp lý cấu trúc cũng giảm đáng kể.


Với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, công nghệ CAD và CAM đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tốt hơn cho sản xuất nguyên mẫu, làm cho độ chính xác của nguyên mẫu có thể. Mặt khác, với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong xã hội, tốc độ phát triển sản phẩm đã trở thành mâu thuẫn chính của cạnh tranh, và sản xuất nguyên mẫu có thể cải thiện hiệu quả tốc độ phát triển sản phẩm.


Trong tình huống này, ngành công nghiệp sản xuất nguyên mẫu đã nổi lên như một ngành công nghiệp tương đối độc lập và đã phát triển mạnh mẽ.


Yêu cầu thông tin