Nhôm tấm kim loại nhanh chóng Prototyping

Chi tiết sản phẩm

Tấm kim loại như một công nghệ chế biến, cho đến nay không có định nghĩa hoàn chỉnh. Nó có thể được định nghĩa là: tấm kim loại là một quá trình làm lạnh toàn diện cho tấm kim loại (thường dưới 6mm), bao gồm cắt, đục lỗ / cắt / composite, gấp, tán đinh, nối, hình thành (như thân xe) và vân vân. Tính năng phân biệt của nó là độ dày đồng đều của cùng một phần.


Yêu cầu thông tin